โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรับนักเรียนโครงการพิเศษเพชรนำ้เงิน ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังต่อไปนี้ ประกาศสมาคมผู้ปกครองและครูร.ร.สันป่าตองวิทยาคม