กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงราย สื่อมวลชนและหน่วยงานต่างๆ ได้จัดงานแสดงนิทรรศการ”ปฏิบัติการถำ้หลวง:วาระแห่งโลก” ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม ถึงวันที่ 9 กันยายน  2561 เวลา 11.00 น.-21.30 น. ณ ลานไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ p (1) p (2)