สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จัดโครงการ งานวันพ่อแห่งชาติ พิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้ p p1 p2 p3 p4 p5 p6