สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจ.เชียงใหม่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี 2561 รับสมัครถึง 31 พฤษภาคม  2561 รายละเอียด ดังต่อไปนี้กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย