รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างปฐมวัย2561

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนวัดปากกอง

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ

ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดปากกอง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฎิบัติการตามแนวทางสะเต็มศึกษา

สสวทประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการตามแนวทางสะเต็มศึกษา ระหว่าง 27-28 เมษายน  2561 ณ ห้อง smart classroom อาคาร 15 ปี สสวท. ภายใน 18 เมษษยน  2561 รายละเอียด ดังต่อไปนี้ อบรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย

สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจ.เชียงใหม่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี 2561 รับสมัครถึง 31 พฤษภาคม  2561 รายละเอียด ดังต่อไปนี้กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย