สพฐ.เชิญชวนให้โรงเรียนอบรมและแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อยสพฐ.2561สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ภายในวันที่ 21 มีนาคม  2561 รายละเอียด ดังต่อไปนี้ เครื่องบินเล็ก