สถาบันภาษามช.จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ณ ดรงแรมอโมร่า ถนนท่าแพ  จ.เชียงใหม่ รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ มช.โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต