วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายประสิทธิ์ เมืองไสย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน นำคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันสุขาภิบาลและน้ำดื่มสะอาด อาหารเสริม(นม)ปัญหาทุพโภชนาการ และการแก้ปัญหาเด็กติดเหา ณ โรงเรียนวัดโรงวัว และโรงเรียนวัดดงป่างิ้ว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่