วันพุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 น. นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ เมืองไสย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และ นายสมศักดิ์ ไชยยา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2561 โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4