วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายประจวบ บุญเกียรติเดชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง พร้อมทั้งคณะครู และแขกผู้มีเกียรติ ได้เดินทางมาส่ง นางสาวอัญวรีย์ มณีชัยกุล ครู คศ.๒ โรงเรียนสันป่าตอง มาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม โดยมี นายชัยเดช เดชนาเกร็ด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยส้ม และคณะครู ให้การต้อนรับ