วันที่28มกราคม2561 นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วย นายทิพากร ศิริพัฒนพงศ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำคณะ เจ้าหน้าที่ ICT. เข้าร่วมประชุมชี้แจง นโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ทความเร็วสูงของโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมทองกวาว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่