สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลางประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายผู้ประสงค์โอน(ย้าย)ให้ส่งตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2560-31 มกราคม  2561 รายละเอียด ดังต่อไปนี้รับโอนย้ายครูเทศบาลตำบลบ้านกลาง