วันที่ 17 มกราคม 2561 นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ทั้งนี้ได้ สรุปผลการสำรวจการใช้อินเตอร์เน็ต ปัญหาและอุปสรรค์ที่แก้ไขได้แล้ว และที่ยังแก้ไขไม่ได้พร้อมสาเหตุ การจัดทำ Mapping เรือนพักนอนของนักเรียน การจัดระบบสื่อสารภายในองค์กรของแต่ละเขตพื้นที่ แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลด์ รีสอร์ท จังหวัดตาก