วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานประชุมรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวทุกคน ในสังกัด เพื่อมอบนโยบายและแจ้งแนวทางในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4