วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น. นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนช่วยเหลือ ด.ช.ญาณวุฒิ บุษบา นักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ที่บ้านถูกไฟไหม้ เนื่องจากสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร