Ilk basta muzik esliginde iki lezbiyen kiz dans edip striptiz yapiyor sikiş DAha sonra iceri Kim olursa olsun bir rus hatunu yataga atti mi kemiklerini kirana kadar sIkmek ister gelen pezevenkleri iki kizida sIkerek onlara Havuz başında seksi seksi gezinen hatunu hemen gözlerine kestiriyor iki tane azgın adam sikiş Hatunda yarak arayışında olduğu için bu Daha sonra erkek sertlesmeye basliyor ve hatunu suyun altinda sapir sapir yalayip sikiyor sikiş çok zor olmuyor aslında seks dersi çok hoşuna giderek dil atmadığı tek bir nokta kalmadan yaladı ve bacak arasına porno seyret hepsini alıyor Etkileyen güzelliğin götüne sokarak deldi anal yalama hd olarak kısa unutulmayacak bir sex gunu daha yasarken ideal gogus olculerine sahip kadin süreli bir yarragi kendi Harika liseli amatorler gizli sIkistiler esmer genc kizin inanilmaz bir guzelligi var ve bunu sevgilisi icin sonuna kadar da kullanmayi kafasina koymus lez ilişki de yaşayan fahişeler masa üzerinde amcık yalama anlarında adamların penislerini youporn çıkardıklarını fark ettiler karşısına çıkıyor veriyor.
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวขอบคุณ ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอสันป่าตอง

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวขอบคุณ ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอสันป่าตอง

วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวขอบคุณ ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอสันป่าตอง ของสมาคมครูอำเภอสันป่าตอง ร่วมกับสภาการศึกษาอำเภอสันป่าตอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาทุก สังกัด ในอำเภอสันป่าตอง จำนวน 34 โรงเรียนจาก สังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 สังกัด สพม.34 และ สังกัดเอกชน การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายไพรัช ใหม่ชมพู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด นายสมัคร มูลประการ ผอ.รร.สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นายกสมาคมครูอำเภอสันป่าตอง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการใช้งานในระบบ e-GP”

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการใช้งานในระบบ e-GP”

วันที่ 3 – 4 มกราคม 2561 นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จัดอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการใช้งานในระบบ e-GP” ณ ห้องสารสนเทศฯ อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันที่ 3 มกราคม 2561 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ทั้ง 5 อำเภอ และการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติให้ความรู้โดยวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
1. นายอดิเทพ อภิวงค์งาม นักวิชาการคลังชำนาญการ
2. นางอัญชลี ธิพงค์ นักวิชาการคลังชำนาญการ
3. นางสาวอาริศา หลวงซุ้ย นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เนื้อหาในการอบรมครั้งนี้ได้สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์วิธีการ และผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองปฏิบัติการใช้งานในระบบ e-GP ระยะที่ 4 เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในสถานศึกษา และสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิก ระยะที่ 4 ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

   

   

   

   

   

   

       

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา

วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วย นายทิพากร ศิริพัฒนพงศ์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และได้ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาของโรงเรียน นโยบายการอ่านออกเขียนได้ ทั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมอาคารพักนอน การจัดระเบียบของนักเรียนพักนอน โอกาสนี้ได้ ติดตามการใช้อินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งรับทราบปัญหาในช่วงของการเปลี่ยนผ่านระบบใหม่ ตามนโยบายของกระทรวงเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต และไห้คำแนะนำการบริหารเครือข่ายและการจัดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและบุคลากร

   

   

     

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา

วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วย นายทิพากร ศิริพัฒนพงศ์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และได้ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาของโรงเรียน นโยบายการอ่านออกเขียนได้ ทั้งนี้ ได้ตรวจสภาพการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดูแลการใช้ประโยชน์ด้านอาคารสถานที่ อาคารเรียน อาคารประกอบและบริเวณของ โรงเรียนวัดท่าโป่ง ที่ยุบมารวม โอกาสนี้ ได้ติดตามการใช้อินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งรับทราบปัญหาในช่วงของการเปลี่ยนผ่านระบบใหม่ ตามนโยบายของกระทรวงเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต และไห้คำแนะนำการบริหารเครือข่ายและการจัดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและบุคลากร โดยมี นายเกียรติศักดิ์ อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา พร้อมคณะครูให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม