วันที่ 30 ธันวาคม 2560 โรงเรียนวัดท่ากาน จัดพิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียน “รวมใจเวียงท่ากาน” ทั้งนี้ นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้มอบหมายให้ นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียน โดยมี นายวันชัย แก้วหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ากาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นายกสมาคมครูสันป่าตอง พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน และนายเทียมทัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดท่ากาน ร่วมพิธี ณ โรงเรียนวัดท่านกาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่