วันที่  28  ธันวาคม  2560   ดร.จำนงค์ – คุณกาญจนา  อัศวเรืองชัย พร้อมคณะ  มอบทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา จำนวน 100,000 บาท พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโรงวัว  ในการนี้ นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้มอบหมายให้ นายสมศักดิ์  ไชยยา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในการรับมอบทุน   โดยมีนายนิเทศก์  ธาตุอินทร์    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโรงวัว พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ  ณ โรงเรียนวัดโรงวัว  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่