วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงจัดตั้งกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมัคร มูลประการ ผอ.โรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์วิทยาคาร นายกสมาคมครูอำเภอสันป่าตอง เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ และกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่วาง และอำเภอหางดง ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4