ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขอเชิญชวนนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม  2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา6กิจกรรมฉลองวันเด็กปี61