วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ออกเดินทางพร้อมนายทิพากร ศิริพัฒนพงศ์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนและติดตามการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร จำนวน 2 โรงเรียนคือโรงเรียนสโมสรไลออนส์และโรงเรียนขุนป๋วย สาขาโรงเรียนแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่