โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4ถึงวันที่ 19 มกราคม  2561รายละเอียด โครงการห้องเรียนกีฬา