ประกาศโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนและธุรการโรงเรียน

<<<ประกาศโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง>>>