ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

สำนักงเานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

ประกาศโรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาทร) เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาทร) เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

 

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 15  พฤศจิกายน 2560  เวลา  11.00 น.  นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ 2560 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมหางดง  สพป.เชียงใหม่ เขต 4

 

    

 

   

 

ประชุมคณะอนุกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 5/2560

ประชุมคณะอนุกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2560

วันที่ 15  พฤศจิกายน 2560  เวลา 14.00 น.  นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

 

  

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 12/2560

วันที่ 15  พฤศจิกายน 2560  เวลา  09.00 น. – 11.00น. นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  เป็นประธานประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม  ครั้งที่ 12/2560  ณ ห้องประชุมหางดง  สพป.เชียงใหม่ เขต 4