มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 5 ส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมภายใน 10 ธันวาคม  2560 รายละเอียดดังนี้อบรมผู้นำยุคใหม่