คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน  2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด ดังนี้

ประชาสัมพันธ์งานเกษตรภาคเหนือ