30ส.ค. 60 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา ได้มอบดอกดารารัตน์  จำนวน 200ดอก  ให้กับเทศบาลตำบลยุหว่า  เพื่อรวบรวม ทูลเกล้าฯถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยการจัดทำดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากครูกศน. อำเภอสันป่าตองได้มาให้ความรู้การประดิษฐ์ดอกดารารัตน์แก่คณะครูและนักเรียน