สพฐ.ร่วมกับบ.ซิลด์โรต บอร์ดคาสติ้ง เทเลวิชั่น จำกัด ดำเนินโครงการประกวดภาพยนต์สั้น หัวข้อ”9 ความดีที่พ่อสอน” เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้ทรงสร้างและให้คำสอนแก่ปวงชนชาวไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ชิงทุนการศึกษากว่า 600,000 บาท   รายละเอียด ดังนี้ ความดีที่พ่อสอน