11 สิงหาคม 2560  โรงเรียนบ้านหัวริน อ.สันป่าตอง   จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น มอบเกียรติบัตรผลงานนักเรียนนำมาจัดนิทรรศการเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560  โดยมี ผอ.ดร.บุญสม ยานะธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวริน เป็นประธานในพิธี คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองร่วมงาน บรรยากาศน่าชื่นชมยินดีที่ลูกทุกคนมีความรัก ความกตัญญู กตเวทิตา ศรัทธา ต่อบุพการี