วันที่ 9  สิงหาคม 2560  โรงเรียนบ้านหัวริน อำเภอสันป่าตอง สพป.ชม.เขต 4 รับการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2560 ระดับชาติ  โดยมีพระมหาสำราญ ฐานุตตโม พระชาญณรงค์ ฐิตญาโณ ผอ.อำนวย ฉิมกูล ผอ.ดร.บุญสม ยานะธรรม ผอ.รร.บ้านหัวริน คณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ทรงคุณ ให้การต้อนรับ เมื่อ 9 สิงหาคม 2560  โดยนักเรียนร่วมกันนำเสนอผลงานที่ได้ปฏิบัติในภาพรวมของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย