วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานประชุมพิจารณาตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

เครดิตภาพ พัชรา ปวงสมุทร