27 กรกฎาคม 2560   โรงเรียนวัดจอมทอง สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โดย นายพิชัย  พิมุ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจอมทอง นำคณะครูและนักเรียน จัดงานเลี้ยงอำลา ครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ  Miss Nina  La จากประเทศเยอรมันนี และครบกำหนดกลับประเทศ    โดยมีนายสุชาติ  วิชิตพันธ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจอมทอง และตัวแทนกรรมการโรงเรียน  ร่วมงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดจอมทอง   อ.หางดง  จ.เชียงใหม่

ผู้รายงาน นายเสถียร  มอยติละ  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดจอมทอง