26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ โรงเรียนบ้านบ้านแสนตอ  ร่วมกับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา  อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและองค์กรต่างๆ ในตำบลน้ำแพร่ ร่วมกันจัด “กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก” โดยมีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กล่าวคำปฏิญาณตน ประกวดวาดภาพ การจัดป้ายนิเทศ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดจาก โรงพยาบาลหางดง โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ภาพ/ข่าว  อัจฉราพร ศิริสวัสดิ์