24 มิถุนายน 2560 นายสมชัย ศรีลาชัย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER CENTER อำเภอสารภี) สพป.เชียงใหม่ เขต 4   ณ ห้องประชุมแสนแคง โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดย นายพันธุ์ศักดิ์ จันทรมานนท์ รอง ผอ.รร.วัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการจัดกิจกรรมคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมทักษะให้กับผู้เรียนด้านการทดสอบโอเน็ต  และเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมั่นใจ  มีนักเรียนเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้  150 คน

เครดิตภาพ วีระวุฒิ ชัยวงศ์ญาติ