25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.  นายเดช  ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4  นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  รดน้ำ ขอพร อดีต ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4  ดังนี้ นายอุทัย ขัติยศ   นายธงชัย  ทุนคำ นายพงศ์พันธ์  ไชยวัณณ์ และ นายทวี อุปสุขิน  เพื่อสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง  ณ อาคารทุ่งอ้อ  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่