21 พฤษภาคม 2560 นายชลอ  กองสุทธิใจ  อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการ “การพัฒนาครู อาจารย์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้นักเรียนตื่นตัวและไม่กลัวที่จะเรียนรู้ทางชุมชนวิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุค Thailand 4.0”   โดย นายเดช  ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4  เป็นผู้กล่าวรายงาน มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่