12 พฤษภาคม 2560 นายไพโรจน์  เดชะบุญ  รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 โดย นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.สารภี จ.เชียงใหม่