ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร๋์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2560        ประกาศผลผู้มีสิทธิ์