วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นายไพโรจน์  เดชะบุญ  รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 โดย นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4