วันที่ 18 เมษายน 2560 นายชัยเดช เดชนาเกร็ด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยส้มพร้อมด้วยคณะครู ได้ร่วมกันสืบฮีต ตามฮอย ประเพณีปี๋ใหม่เมือง นำกระเช้าผลไม้และน้ำขมิ้นส้มป่อยมารดน้ำดำหัว กำนันคำมูล กันทา กำนันตำบลสันกลาง และพ่อหลวงปรีชา อุประชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.สันกลาง ซึ่งท่านทั้งสองเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยส้ม