โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ  นำโดยนายสงัด  ดุษฎีวิทิต  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อนตาม “โครงการบรรพชา อบรมสามเณรศาสนทายาท   อำเภอสารภี  ประจำปี  2560”   เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและ  เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   รัชกาลที่  10  และ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา   สยามบรมราชกุมารี    ในระหว่างวันที่  1-12  เมษายน  พ.ศ. 2560  ณ  วัดพระนอนป่าเก็ดถี่  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แจ้งข่าว:  นายสงัด  ดุษฎีวิทิต