วันที่ 25 มีนาคม  2560  นายเดช  ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้(ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน)  โดยนายประสิทธิ์  เมืองไสย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4  เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ  ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4