๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง (ภาวนาภิรัต) นำโดยนายบุญช่วย  อุดชา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดพิธีอำลาสถาบันและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา๒๕๕๙ ซึ่งจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน   ณ โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง (ภาวนาภิรัต) ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้นำเสนอการขับซอ โดยกลุ่มจ๊างซอหน้อยโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง ฝึกสอนโดย แม่ครูบัวชุม  อินถา

ภาพ/ข่าว     โรงเรียนบ้านน้ำบ่อหลวง