14 มีนาคม 2560 นายเดช  ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 “ร่วมแรงสานฝัน วันภาคภูมิใจ” โรงเรียนบ้านหัวริน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โดยมี ดร.บุญสม ยานะธรรม ผอ.รร.บ้านหัวริน เป็นผู้กล่าวรายงาน ในปีการศึกษา 2559 นี้ โรงเรียนบ้านหัวริน มีนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 11คน และในงานร่วมแรงสานฝัน วันภาคภูมิใจ มีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมงาน ทั้งสิ้น 200 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหัวริน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่