โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ได้จัดให้มีการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ” Science Discovery English Camp 2017 ” เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนในโครงการ Mini English Program ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9  มีนาคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ภาพ/ข่าว นางสาวน้ำค้าง สวัสดิ์ประดิษฐ์