24 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และคณะวิทยากร ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4