18 มกราคม 2560 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมประชุมคณะทำงานจัดงานประชุมวิชาการ “การประชุมทางวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

 

  12_2

12_4   12_3

12_6     12_1