วันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา นายสามารถ  รักษาศิลป์  รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานประชุมเตรียมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

DSC_01_resize   DSC_0586_resize

DSC_0592_resize   DSC_0590_resize

DSC_0595_resize   DSC_0593_resize

DSC_0608_resize   DSC_0596_resize

DSC_0611_resize   DSC_0609_resize

DSC_0615_resize