โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โดย นายสมคิด คำมาสาร ผอ.รร.บ้านเหล่าเป้า สพป.เชียงใหม่ เขต 4  จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวฝันรัก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14 -15 ธันวาคม 2559

 14122559_32_resize   14122559_31_resize

14122559_23_resize   14122559_13_resize

14122559_10_resize    14122559_01_resize

14122559_02_resize   14122559_03_resize

14122559_04_resize   14122559_05_resize

14122559_06_resize   14122559_07_resize

14122559_08_resize   14122559_09_resize

14122559_11_resize   14122559_12_resize

14122559_14_resize   14122559_15_resize

14122559_16_resize   14122559_17_resize

14122559_18_resize   14122559_19_resize

14122559_20_resize   14122559_21_resize

14122559_22_resize  14122559_24_resize  14122559_25_resize

14122559_26_resize   14122559_27_resize

14122559_28_resize   14122559_29_resize

14122559_30_resize