เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 นางเฉิดฉายศิริ สุพิมลประภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต มอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีกับ นายเดช ศิรินาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

2

1